Top

Garantie siekmanshop.nl

De garantie op een flexirollijn verleend door de fabrikant is voor de duur van een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie wordt verleend aan de flexirollijn (inclusief alle onderdelen) waarbij alle materialen en vakmanschap, zoals origineel gefabriceerd door de fabrikant, vrij zullen zijn van defecten in materiaal. Deze garantie wordt alleen verstrekt aan de originele koper.  Deze garantie is NIET van toepassing op kapotte, beschadigde of gerafelde koord/band/riem veroorzaakt door hondentanden, schaven langs ruwe oppervlakten of ander verkeerd gebruik of misbruik. In geval van een defect binnen èèn jaar vanaf de datum van aankoop neem contact met ons op via onderstaande contactformulier MITS deze bij ons is gekocht.
@